Aktuality

isocertifikikat.sk normy

VÝZVA PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ – ZAPOJTE SA DO PILOTNEJ ŠTÚDIE EURÓPSKEHO NORMALIZAČNÉHO PANELU

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vyzýva odbornú verejnosť – zapojte sa do pilotnej štúdie Európskeho normalizačného panelu (ESPS) v oblasti výskumu a inovácií Európskej komisie. Prieskum je príležitosťou pre odborníkov v oblasti technickej normalizácie. Je zameraný na ich požiadavky v oblasti inovácií s cieľom lepšie porozumieť potrebám priemyslu, ktoré sú odvodené od výskumu a inovácií (R&I).

Hlavnou úlohou ESPS je pomôcť identifikovať dopyt priemyslu po technických normách a zvýšiť povedomie o význame technickej normalizácie pre priemysel. Výsledky prieskumu podporia zosúladenie medzi dopytom a súčasnou ponukou technických noriem.

Prieskum je dostupný do konca roka 2023 na: https://inno.limequery.com/638761?lang=en.

Technické normy sú dôležitým prostriedkom pre úspešný prenos, komercializáciu a zhodnotenie výsledkov výskumu. Sú teda dôležitou súčasťou inovácií. Technické normy zabezpečujú kompatibilitu a interoperabilitu medzi rôznymi produktmi, tiež minimálnu úroveň kvality, výkonu a bezpečnosti.

Zapojenie sa do tvorby technických noriem pre nové a vznikajúce technológie má mnoho výhod, pričom technické normy majú potenciál posilniť ekonomickú, sociálnu a environmentálnu hodnotu a dosah projektov výskumu a inovácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.