Aktuality

Top manažéri kvality 2024

PRIHLÁSTE VÁŠHO MANAŽERA DO SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2023

Zostáva posledný mesiac, kedy je možné nominovať Vášho manažéra kvality do súťaže Top manažéri kvality, ktorú vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

Do súťaže môžu organizácie súkromného a verejného sektora nominovať:

  • manažéra kvality,
  • špecialistu kvality,
  • metodika modelu CAF,
  • metodika modelu výnimočnosti EFQM,
  • osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 29. septembra 2023. Účasť v súťaži je bezplatná.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:

  • Kategória A) Top manažér kvality roka 2023 – súkromný sektor
  • Kategória B) Top manažér kvality roka 2023 – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2023“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v novembri 2023.

Štatút súťaže, aj bližšie informácie nájdete na https://www.normoff.gov.sk/stranka/584/tmk-2023/.

V prípade otázok týkajúcich sa súťaže neváhajte kontaktovať ÚNMS SR na tel. č.: 02/ 20 907 252, 0918 876 008 alebo e-mailom na kvalita@normoff.gov.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.