Aktuality

isocertifikat.sk konferencia kvalita, konferencia ISO

7. Národná konferencia kvality a udržateľnosti ČR (videozáznam, prezentácie)

7. Národná konferencia s tematikou kvality a udržateľnosti bola prvou z odborných akcií v rámci kampane „Jeseň s kvalitou“, ktorá prebieha v Českej republike . Konferenciu, ktorá prebehla v Sklenenej sále na Ministerstve priemyslu a obchodu v Prahe vo štvrtok 14. septembra 2023, usporiadalo Ministerstvo priemyslu a obchodu, gestor spoločenskej zodpovednosti v ČR v spolupráci s Radou kvality Českej republiky.

Konferenciu, ktorej sa zúčastnili zástupcovia súkromného i verejného sektora a akademickej sféry, ako osobne, tak aj online, začal úvodným slovom  zástupca vrchného riaditeľa sekcie hospodárstva a predseda Rady kvality Českej republiky Eduard Muřický . Na začiatku privítal delegáciu zo Slovenskej republiky a vyzdvihol obojstrannú excelentnú spoluprácu.

„ V oblasti udržateľnosti je potrebné podnikať kvalitne a zodpovedne, využívať technológie, moderné nástroje riadenia a podporovať tie organizácie, ktoré si to vďaka svojej pracovitosti a kvalite svojich výstupov plne zaslúžia,“ uviedol Eduard Muřický s tým, že MPO aj Rada kvality SR tieto aktivity pravidelne podporuje. V rámci svojho vystúpenia ďalej informoval o najdôležitejších akciách, ktoré sa konajú v rámci kampane „Jese s kvalitou“ a spomenul navýšenie počtu odborných akcií naprieč celým jesenným obdobím.

Konferencia bola rozdelená do troch blokov.

V prvom príspevku úvodného bloku predstavil  riaditeľ odboru podnikateľského prostredia a obchodného podnikania a 1. podpredseda Rady kvality SR Pavel Vinkler  aktivity MPO a Rady kvality SR v roku 2023 a priority do budúcnosti.

„ Národný program Česká kvalita v súčasnej dobe združuje 22 značiek kvality naprieč všetkými sektormi “ , uviedol Pavel Vinkler a spomenul aktivity, ktoré v tejto oblasti Rada kvality SR v spolupráci so sekretariátom programu a správcami značiek realizuje. „Okrem Dňa s Českou kvalitou, ktorá prebehne dňa 30. októbra 2023 na Ministerstve priemyslu a obchodu v rámci kampane „Jeseň s kvalitou“ nemôžem vynechať našu vlajkovú loď, a to odovzdávanie Národných cien SR, ktoré tento rok prebehne v priestoroch Senátu Parlamentu SR dňa 23 novembri 2023“ , spomenul vo svojej prezentácii.

Nasledujúci príspevok, ktorý predniesla  Pavlína Kulhánková, riaditeľka odboru priemyselnej ekológie z Ministerstva priemyslu a obchodu , bol venovaný problematike udržateľného využívania zdrojov a cirkulárnej ekonomike. Ďalší zaujímavý príspevok prezentovala  Anna Pasková, riaditeľka odboru politiky životného prostredia a udržateľného rozvoja z Ministerstva životného prostredia s témou Aktuálne informácie z pohľadu koordinátora agendy udržateľného rozvoja. Prvý blok uzavrel  Jiří Růžička, riaditeľ Českého inštitútu pre akreditáciu  s príspevkom venujúcim sa Národnej infraštruktúre kvality Českej republiky (QI).

konferencia kvalita

Druhý blok bol venovaný  ESG a udržateľnosti , a to predovšetkým ESG reportingu a legislatíve, prichádzajúce z EÚ. Úvodný príspevok, ESG ako príležitosť pre firmy, prezentoval  Dan Heuer, spoluzakladateľ a garant metodiky ESG z Impact Metrics . Nasledoval príspevok ESG a udržateľnosť z pohľadu malých a stredných podnikov, ktorý predniesla  Eva Svobodová, generálna riaditeľka z Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov SR.  Po nej nasledoval  Julian Toth, prevádzkový riaditeľ, International Substainable Finance Centre , ktorý hovoril o tom, ako na ESG nazerajú investori. Prednášajúca  Gabriela Mesiacová, Public Affairs projekt manažér z organizácie Zmena k lepšiemu sa zamerala na problematiku Ekonomickej transformácie a Green Deal a ďalší prednášajúci  Tatiana Trecáková, odborná asistentka zo spoločnosti LCA Studio  na aktuálnu tému „Ako na výpočet uhlíkovej stopy“. Druhý blok uzavrel  David Jankov zo spoločnosti Frank Bold  s témou Regulácia ESG reportingu.

Tretí blok bol tradične venovaný príkladom dobrej praxe. Tentoraz vystúpili so svojimi príspevkami zástupcovia organizácií z oblasti obchodu, služieb a výrobnej sféry. Ako prvá prezentovala  Ilona Líkařová, manažérka obchodného útvaru z Pražských vodovodov a kanalizácií, as  s prezentáciou „Čo všetko ste chceli vedieť o legislatívnych náležitostiach výroby biometánu a báli ste sa opýtať“. Nasledoval  Alan Vápeníček, konateľ spoločnosti DTO CZ sro  so zaujímavým príspevkom „Vzdelávanie dospelých alebo Bude všetko inak?“. Nasledovala nemenej zaujímavá prezentácia z organizácie  Orkla Babice , ktorú predniesol  vývojový manažér pre región CEE, Tomáš Proksa, „ Pilotný projekt záchrany H 2O v závode Hamé Babice“. Celý tretí blok uzavrela  generálna riaditeľka Katarína Navrátilová  zo spoločnosti  TESCO  príspevkom s názvom „Tesco pre planétu“.

Program konferencie a prezentácie prednášajúcich sú k dispozícii nižšie:

I. BLOK

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE

Aktivity MPO a Rady kvality v roku 2023  –  Pavel Vinkler, MPO

Udržateľné využívanie zdrojov a cirkulárna ekonomika  –  Pavlína Kulhánková, MPO

ČR 2030 – Aktuálne informácie z pohľadu koordinátora agendy udržateľného rozvoja  –  Anna Pasková, MŽP

Infraštruktúra kvality  –  Jiří Růžička, ČIA, ops

II. BLOK

ESG A UDRŽATEĽNOSŤ

ESG ako príležitosť pre firmy  –  Dan Heuer, Fair Venture, Impact Metrics

ESG a udržateľnosť z pohľadu MsP  –  Eva Svobodová, AMSP ČR

Ako na ESG pozerajú investori  –  Julian Toth, International Sustainable Finance Centre (ISFC)

Ekonomická transformácia a Green Deal  –  Gabriela Mesiacová, Zmena k lepšiemu

Ako na výpočet uhlíkovej stopy?  –  Tatiana Trecáková, LCA Studio, VŠCHT Praha

Regulácia ESG reportingu  –  David Janků, Frank Bold

III. BLOK

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Čo všetko ste chceli vedieť o legislatívnych náležitostiach výroby biometánu a báli ste sa opýtať  –  Ilona Líkařová, Pražské vodovody a kanalizácie, as

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH alebo BUDE VŠETKO INAK?  –  Alan Vápeníček, DTO CZ sro

Pilotný projekt záchrany H 2 O v závode Hamé Babice  –  Tomáš Proksa, Orkla Babice

Tesco pre planétu  –  Katarína Navrátilová, Tesco Stores ČR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.