Aktuality

ISO 45001 a BOZP Trendy: Budúcnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: trendy a dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V novej správe sa nachádzajú stručné informácie o zisteniach prognostického projektu agentúry EU-OSHA venovanému organizačným a technologickým zmenám, ktorým čelí odvetvie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Pozornosť...