Aktuality

ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii. Ako získať certifikát ISO 37001?

Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol organizácii zabrániť...

ISO 45001 – požiadavka 6.1.2 Identifikácia nebezpečenstva a posudzovanie rizík a príležitosti

6.1.2.1 Identifikácia nebezpečenstva (požiadavka normy) Vysvetlenie požiadavky Kľúčovým prvkom je vytvorenie, zavedenie a udržiavanie procesov k priebežnej a proaktívnej identifikácii nebezpečenstvá. Identifikácia nebezpečenstva pomáha, organizácii rozpoznať a pochopiť nebezpečenstvo...