Aktuality

ISO 14001: V Nikózii sa skončila najväčšia konferencia o životnom prostredí v paneurópskom regióne

Ozelenenie hospodárstva, udržateľná doprava a turizmus, ale tiež výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju boli témami významnej environmentálnej ministerskej konferencie v rámci procesu Životné prostredie pre Európu (Environment for...