Aktuality

ISO certifikát – garancia najnižšej ceny

Čo je ISO certifikát? Čo je filozofia isocertifikat.sk?

Internetové centrum kvality vzniklo s cieľom popularizovať systémy manažérstva kvality medzi malými a strednými firmami. Našim cieľom je „iso certifikát“ pre každú spoločnosť, ktorá splnila požiadavky danej normy na získanie certifikátu systému manažérstva kvality. Je potrebné zdôrazniť, že zisk ISO certifikátu – úspešná certifkácia systému manažérstva kvality podľa niektorej z ISO noriem, ako je napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 alebo norma ISO 27001 a pod. je len začiatok na dlhej ceste udržiavania zavedeného systému manažérstva kvality.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o obsahu normy ISO 9001:2015 a systéme manažérstva kvality podľa ISO9001:2015 sa môžete dočítať tu:

ISO certifikát je len „čerešničkou na torte“ a samotná certifikácia len vyvrcholením a úspešným zavŕšením implementácie požiadaviek normy do konkrétnej spoločnosti.

Jedným s cieľov je ponúknuť takú cenu za implementáciu systému kvality podľa noriem ISO – aká odráža finančné možnosti konkrétnej firmy. Cieľom je získať cenovú ponuku za certifikáciu ISO a vydanie ISO certifikátu za férovú cenu.

Naše motto je: ISO Certifikát lacno rýchlo a kvalitne..

Garancia najnižšej ceny pre implementáciu a certifikáciu systému kvality podľa ISO noriem

U nás máte istotu, že dostanete najlepšiu možnú cenu za službu. Ak sa stane, že naša konkurencia ponúkne lepšiu cenu alebo už máte cenovú ponuku v ruke – garantujeme Vám lepšiu cenovú ponuku o 20% v porovnaní s tou, ktorú máte.

Garancia nižšej ceny pri recertifikácii systému a úspora pri získani ISO certifikátu

Pri recertifikácii Vašej spoločnosti v prípade že už ste držiteľmi certifikátu – sme pripravený Vám zabezpečiť o 20% nižšiu ponukovú cenu ako máte v súčasnosti.