Aktuality

ISO certifikát – garancia najnižšej ceny

Čo je ISO certifikát? Čo je filozofia isocertifikat.sk?

Internetové centrum kvality vzniklo s cieľom popularizovať systémy manažérstva kvality medzi malými a strednými firmami. Našim cieľom je „iso certifikát“ pre každú spoločnosť, ktorá splnila požiadavky danej normy na získanie certifikátu systému manažérstva kvality. Je potrebné zdôrazniť, že zisk ISO certifikátu – úspešná certifkácia systému manažérstva kvality podľa niektorej z ISO noriem, ako je napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 alebo norma ISO 27001 a pod. je len začiatok na dlhej ceste udržiavania zavedeného systému manažérstva kvality.

ISO certifikát je len „čerešničkou na torte“ a samotná certifikácia len vyvrcholením a úspešným zavŕšením implementácie požiadaviek normy do konkrétnej spoločnosti.

Jedným s cieľov je ponúknuť takú cenu za implementáciu systému kvality podľa noriem ISO – aká odráža finančné možnosti konkrétnej firmy. Cieľom je získať cenovú ponuku za certifikáciu ISO a vydanie ISO certifikátu za férovú cenu.

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať viaceré faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácii, počtu pobočiek a zložitosti procesov.

V žiadosti o ponuku vždy uvádzajte prosím presný počet pobočiek z dôvodu presnej cenovej kalkulácie (v prípade, že podnikáte len na jednom mieste, alebo pobočky neuvediete, automaticky pri tvorbe ponuky vychádzame z predpokladu, že pôsobíte len na jednom mieste a pobočky nemáte).

Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail, pričom uveďte základné informácie pre jej spracovanie v zmysle požiadaviek vo formulári – kontaktné informácie, o čo máte záujem – predmet certifikácie, počet zamestnancov, počet pobočiek, oblasť pôsobenia Vašej spoločnosti, iné podstatné informácie pre cenovú ponuku (čas do kedy potrebujete získať certifikát, očakávaná suma, ktorú ste do implementácie systému a jeho certifikácie investovať a iné informácie o Vašej spoločnosti, ktoré považujete za významné a potrebné ich uviesť).

Akákoľvek cenová ponuka od nás platí 2 mesiace od jej doručenia. Je to z dôvodu, aby ste mali zabezpečený dostatočný čas a priestor pre svoje rozhodovanie.

Ponuka sa stáva záväznou po podpise konkrétnej zmluvy na konkrétnu službu medzi záujemcom o službu a konkrétnym poskytovateľom služby.

Garancia najnižšej ceny pre implementáciu a certifikáciu systému kvality podľa ISO noriem

U nás máte istotu, že dostanete najlepšiu možnú cenu za službu. Ak sa stane, že naša konkurencia ponúkne lepšiu cenu alebo už máte cenovú ponuku v ruke – garantujeme Vám lepšiu cenovú ponuku o 20% v porovnaní s tou, ktorú máte.

Podmienkou pre splnenie tohto nášho záväzku je jej predloženie pri spracovaní našej ponuky.

Garancia nižšej ceny pri recertifikácii systému a úspora pri získani ISO certifikátu

Pri recertifikácii Vašej spoločnosti v prípade že už ste držiteľmi certifikátu – sme pripravený Vám zabezpečiť o 20% nižšiu ponukovú cenu ako máte v súčasnosti po predložený oficiálnej cenovej ponuky Vášho certifikačného orgánu.

Naše motto je: ISO Certifikát lacno rýchlo a kvalitne..