Aktuality

Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2022-2026

POZVÁNKA NA KONFERENCIU „DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA 2024“

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Vás pozýva na konferenciu „Deň skúšobníctva 2024“, ktorá sa bude konať 16. mája 2024 v kongresovej sále ÚNMS SR na Karloveskej č. 63, 840 00 Bratislava.

Počas konferencie „Deň skúšobníctva 2024“sa dozviete aktuálne informácie z oblasti posudzovania zhody, technickej normalizácie, metrológie, kvality, akreditácie, trhového dohľadu a budú predstavené aj nové európske predpisy.

Veríme, že Vás PROGRAM (PDF, 1 MB) osloví a využijete možnosť osobne sa zúčastniť. 

Konferencia je určená pre príslušné organizácie štátnej správy, Slovenskú národnú akreditačnú službu a autorizované a notifikované osoby.

Online REGISTRÁCIA je otvorená do 10. mája 2024 a účasť na konferencii je bezplatná.


Organizačné pokyny:

  • Parkovisko je vedľa budovy, rampy sa automaticky otvoria.
  • Občerstvenie je zabezpečené.
  • Počas priebehu workshopu môžete klásť otázky prostredníctvom aplikácie SLIDO.

Kontaktná osoba: