Aktuality

STN ISO/IEC 27001:2023 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky

Norma STN ISO/IEC 27001:2023 špecifikuje požiadavky na stanovenie, implementáciu, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie. Je prekladom normy ISO/IEC 27001:2022...

Certifikát ISO 27001. Načo si dať pozor a na čo sa sústrediť pri implementácii systému informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001?

Ako získať certifikát ISO/IEC 27001? Ako prebieha certifikácia systému informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001? Aká je cena certifikátu ISO/IEC 27001? Cena certifikácie ISO 27001? Aká je cena certifikátu informačnej bezpečnosti?