Aktuality

ISO 14001: V Nikózii sa skončila najväčšia konferencia o životnom prostredí v paneurópskom regióne

Ozelenenie hospodárstva, udržateľná doprava a turizmus, ale tiež výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju boli témami významnej environmentálnej ministerskej konferencie v rámci procesu Životné prostredie pre Európu (Environment for...

ISO 45001 a BOZP Trendy: Budúcnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: trendy a dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V novej správe sa nachádzajú stručné informácie o zisteniach prognostického projektu agentúry EU-OSHA venovanému organizačným a technologickým zmenám, ktorým čelí odvetvie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Pozornosť...