Aktuality

ISO 45 001 požiadavky 5.4 Konzultácia a spoluúčasť pracovníkov

Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať na všetkých aplikovateľných úrovniach a funkciách proces vývoja, plánovania, implementácie, hodnotenia výkonnosti a činnosti zlepšovania systému manažérstva BOZP pre konzultáciu a spoluúčasť pracovníkov...