Aktuality

Aké sú hlavne aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia úseku environmentálneho manažérstva

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré  umožňujú zavedenie systémového prístupu  riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií.   ...