Aktuality

ISO45001 – trvalé zlepšovanie ako na to?

Príklady dôsledkov trvalého zlepšovania zahŕňajú, ale nie sú tým limitované:

 1. nové technológie
 2. dobrú prax, tak v organizácii, ako ja mimo organizácie
 3. názory a odporúčania zainteresovaných strán
 4. nové poznatky a pochopenie dôsledkov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 5. nové alebo zlepšené materiály
 6. zmeny v schopnostiach alebo kompetentnosti pracovníka
 7. dosiahnutie zlepšenej výkonnosti s menšou námahou

Vysvetlenie požiadavky

Efektívnosť systému manažérstva BOZP je úzko spájaná s výkonnosťou v oblasti BOZP, ktorú je možné zvyšovať len systematickým zlepšovaním jeho jednotlivých prvkov. Kľúčovým cieľom procesu neustáleho zlepšovania je zlepšovať vhodnosť, primeranosť a efektívnosť systému BOZP a neustále rozvíjanie kultúry bezpečnosti v organizácii. Kultúru bezpečnosti primárne vytvárajú sami pracovníci svojim jednaním a chovaním a to bez ohľadu na ich postavenie.

Pre dosiahnutie tohto cieľa musí organizácia:

 • aktívne propagovať problematiku BOZP
 • vysvetľovať dôležitosť zavedených opatrení
 • získavať spätnú väzbu
 • motivovať pracovníkov k proaktivite
 • pravidelné zdieľanie výsledkov
 • zapájanie aj zástupcov vrcholového vedenia
 • verejne oceňovanie príkladných pracovníkov

Odporúčanie dobrej praxe

Proces neustáleho zlepšovania musí byť vnímaný ako trvalá snaha organizácie vylepšovať a zdokonaľovať:

 • úroveň BOZP na pracovisku
 • kvalitu pracovných podmienok
 • procedúry systému manažmentu BOZP
 • prístup pracovníkov k ochrane vlastného zdravia
 • budovania silnej kultúry bezpečnosti v organizácii

Prax neodporúča

V rámci neustáleho zlepšovania obvykle nemá zmysel brať do úvahy vplyvy, ktoré nemá organizácia ako ovplyvniť (napr. pád lietadla…)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.