Aktuality

Expresná cenová ponuka

Vyplnte krátky formulár v pravo alebo napíšte na ponuky@isocertifikat.sk a my Vám pošleme expresnú ponuku.

Čo je ISO certifikát? Čo je filozofia isocertifikat.sk?

Internetové centrum kvality vzniklo s cieľom popularizovať systémy manažérstva kvality medzi malými a strednými firmami.

Našim cieľom je „iso certifikát“ pre každú spoločnosť, ktorá splnila požiadavky danej normy na získanie certifikátu systému manažérstva kvality. Je potrebné zdôrazniť, že zisk ISO certifikátu – úspešná certifkácia systému manažérstva kvality podľa niektorej z ISO noriem, ako je napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 alebo norma ISO 27001 a pod. je len začiatok na dlhej ceste udržiavania zavedeného systému manažérstva kvality.

ISO certifikát je len „čerešničkou na torte“ a samotná certifikácia len vyvrcholením a úspešným zavŕšením implementácie požiadaviek normy do konkrétnej spoločnosti.

Jedným s cieľov je ponúknuť takú cenu za implementáciu systému kvality podľa noriem ISO – aká odráža finančné možnosti konkrétnej firmy. Cieľom je získať cenovú ponuku za certifikáciu ISO a vydanie ISO certifikátu za férovú cenu.

Naše motto je: ISO Certifikát lacno rýchlo a kvalitne..

Garancia najnižšej ceny pre implementáciu a certifikáciu systému kvality podľa ISO noriem

U nás máte istotu, že dostanete najlepšiu možnú cenu za službu. Ak sa stane, že naša konkurencia ponúkne lepšiu cenu alebo už máte cenovú ponuku v ruke – garantujeme Vám lepšiu cenovú ponuku o 20% v porovnaní s tou, ktorú máte.

Garancia nižšej ceny pri recertifikácii systému a úspora pri získani ISO certifikátu

Pri recertifikácii Vašej spoločnosti v prípade že už ste držiteľmi certifikátu – sme pripravený Vám zabezpečiť o 20% nižšiu ponukovú cenu ako máte v súčasnosti.

Aká je cena ISO certifikátu? Aká je cena certifikátu kvality podľa ISO 9001?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém (napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Internetové centrum kvality Vám zabezpečí expresnú cenovú ponuku. Odporúčame uviesť aj telefonický kontakt pre prípad potreby doplnenia údajov. Odoslaním údajov v dotazníku súhlasíte so spracovaním údajov pre potrebu spracovania ponuky.