Aktuality

Aké sú hlavne aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia úseku environmentálneho manažérstva

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré  umožňujú zavedenie systémového prístupu  riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií.   ...

ISO 45001 – požiadavka 6.1.2 Identifikácia nebezpečenstva a posudzovanie rizík a príležitosti

6.1.2.1 Identifikácia nebezpečenstva (požiadavka normy) Vysvetlenie požiadavky Kľúčovým prvkom je vytvorenie, zavedenie a udržiavanie procesov k priebežnej a proaktívnej identifikácii nebezpečenstvá. Identifikácia nebezpečenstva pomáha, organizácii rozpoznať a pochopiť nebezpečenstvo...