Aktuality

ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 – prechodné obdobie a prechodové audity

ISO/IEC 27001:2022  „Bezpečnosť informácií, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia – Systémy riadenia bezpečnosti informácií – Požiadavky“  bola vydaná v októbri 2022 a nahrádza ISO/IEC 27001:2013 počas trojročného prechodného obdobia.

Všetky organizácie, ktoré si želajú zostať certifikované podľa ISO/IEC 27001, budú musieť prejsť na revíziu normy z roku 2022 v stanovenom prechodnom období, ktoré skončí v októbri 2025.

Podrobné prechodné obdobie platné pre normu  ISO/IEC 27001:2022

 • 25. október 2022 –   ISO/IEC 27001:2022 3. vydanie –  Dátum vydania
 • 31. októbra 2022 –   začalo prechodné obdobie
 • existujúce certifikované organizácie by si mali naplánovať prechodové audity, aby zabezpečili vydanie revidovaného certifikátu pred koncom prechodného obdobia
 • 1. mája 2024 –  všetky počiatočné (nové) certifikácie by po tomto dátume mali byť podľa vydania ISO/IEC 27001:2022 a pre všetky recertifikačné audity sa po tomto dátume odporúča používať vydanie ISO 27001:2022.
 • 31. júl 2025 –  všetky prechodové audity na požiadavky novej normy ISO/IEC 27001:2022 by sa mali vykonať do tohto dátumu.
 • 31. októbra 2025 – Prechodné obdobie končí
  Certifikáty pre ISO/IEC 27001:2013 už po tomto dátume nebudú platné.

Aké sú zmeny v norme ISO/IEC 27001:2022 v porovnaní s  ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2022  reviduje druhé vydanie tej istej medzinárodnej normy  ISO/IEC 27001, ktorá bola publikovaná v roku 2013. Jej text bol zmenený tak, aby bol v súlade s harmonizovanou štruktúrou noriem systému manažérstva vydávaných organizáciou ISO.

Príloha A  ISO/IEC 27001:2022  zaznamenala najväčšiu zmenu. Aktualizovaná verzia prílohy A  ISO/IEC 27001:2022  bola kompletne prerobená a revidovaná. 

Zmeny v prílohe A odrážajú zmeny vykonané v  novej norme ISO 27002:2022  uverejnenej vo februári 2022, ktorá je doplnkovou normou pre vykonávanie normy ISO 27001. Medzi kľúčové zmeny v norme  ISO/IEC 27001:2022 patria nasledujúce:

 • Ovládacie prvky sú preskupené do štyroch oblastí – Organizačné, Ľudia, Fyzikálne a Technologické namiesto predchádzajúcich 14.
  • Časť 5: Organizačné (37 ovládacích prvkov)
  • Časť 6: Ľudia (8 ovládacích prvkov)
  • Časť 7: Fyzické (14 ovládacích prvkov)
  • Časť 8: Technologické (34 ovládacích prvkov)
 • Celkový počet kontrol sa znížil zo 114 na 93

Ako sa pripraviť na certifikáciu podľa novej normy ISO/IEC 27001:2022? Kde môžem zakúpiť normu ISO/IEC 27001:2022?

 • Zakúpte si kópiu novej normy ISO/IEC 27001:2022 a identifikujte organizačné medzery, ktoré treba vyriešiť, aby ste splnili nové požiadavky (  kópiu normy ISO 27001 môžete zakúpiť napr. tu  )
 • Vypracujte plán implementácie požiadaviek ISO/IEC 27001:2022
 • Aktualizujte svoje vyhlásenie o použiteľnosti ( SoA ), aby bolo v súlade s aktualizovanou prílohou A ISO/IEC 27001:2022
 • Vykonajte posúdenie nedostatkov v porovnaní s novým štandardom, aby ste dosiahli súlad s novými požiadavkami ISO/IEC 27001:2022 (GAP analýza)
 • Vykonajte nové alebo pozmenené opatrenia
 • Poskytnite vhodné školenia a informácie pre všetky zúčastnené strany
 • Aktualizovať súčasný systém riadenia informačnej bezpečnosti tak, aby spĺňal revidované požiadavky a poskytoval overenie účinnosti. Prezrite si a aktualizujte svoju dokumentáciu vrátane zásad a postupov, aby ste splnili aktualizáciu aj nové ovládacie prvky platné pre váš ISMS

Štandardný postup implementácie požiadaviek a certifikácie podľa novej normy ISO/IEC 27001:2022? 

certifikat ISO 27001

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prechodného obdobia certifikácie podľa normy ISO/IEC 27001:2022 alebo žiadosti o poradenstvo alebo certifikáciu vyplňte prosím kontaktný formulár vpravo, alebo nás prosím kontaktujte na emaily: ponuka@isocertifikat.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.