Aktuality

23. ročník Národných cien za kvalitu

23. ročník Národných cien za kvalitu Českej republiky pozná svojich víťazov

Odovzdávanie Národných cien Českej republiky, ktoré zaštituje Ministerstvo priemyslu a obchodu v kooperácii s Radou kvality Českej republiky prebehlo dňa 21. novembra 2023 v priestoroch Hlavnej sály Valdštejnského paláca Senátu Parlamentu Českej republiky za účasti ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu, predsedu Výboru pre hospodárstvo, poľnohospodárstvo a dopravu Senátu Parlamentu Českej republiky Miroslava Plevného a ďalších významných hostí. Celým slávnostným večerom, počas ktorého boli udelené všetky ocenenia, sprevádzal moderátor Patrik Rozehnal.

Rada kvality Českej republiky je poradným, iniciačným a koordinačným orgánom vlády Českej republiky, zameraným na podporu rozvoja riadenia a uplatňovania Národnej politiky kvality v Českej republike, v súlade s politikou podpory kvality Európskej únie.

Akcia prebehla pod záštitami, predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Miloša Vystrčila, predsedkyňa Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Markéty Pekarovej Adamovej a predsedu vlády Českej republiky Petra Fialu.

„Ocenenia boli udeľované v súlade s Národnou politikou kvality Českej republiky, a to v troch hlavných oblastiach. Národná cena Českej republiky za kvalitu v rodinnom podnikaní, Národná cena Českej republiky za spoločenskú zodpovednosť a udržateľný rozvoj a Národná cena kvality Českej republiky v programe EXCELENCIA“, uviedol minister priemyslu a obchodu, Jozef Síkela.

Do tohtoročného ročníka súťaže sa zapojilo bezmála 50 organizácií. Celkovo bolo udelených 18 cien v podobe ikonických sklenených levíčkov z rodinnej dielne Halama Glass.

Ocenené organizácie si odniesli 6 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových levíkov vrátane diplomov preukazujúcich úroveň ich prístupu k uplatňovaniu kvality, spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti. Súčasne boli vyhlásení aj 2 absolútni víťazi Národných cien Českej republiky.

„Všetkým oceneným organizáciám gratulujem k úspechu a zároveň ma teší záujem organizácií, ktoré sa v Národných cenách Českej republiky objavujú opakovane a chcú úroveň kvality, spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti neustále posúvať na vyššiu a vyššiu úroveň. Aj tento fakt pre nás následne reflektuje spätnú väzbu v podobe hodnoty, zmyslu a prínosu ocenenia ako takého“, uviedol Eduard Muřický, predseda Rady kvality Českej republiky.

Národné ceny Českej republiky za spoločenskú zodpovednosť a udržateľný rozvoj a Národné ceny kvality Českej republiky v programe EXCELENCE sú udeľované na základe metodiky medzinárodných schém EFQM uplatňovaných vo viac ako 80 krajinách sveta.

„Organizácie získajú spätnú väzbu v podobe komplexnej správy spracovanej hodnotiteľmi certifikovanými EFQM, ktorá identifikuje silné stránky a oblasti na zlepšenie. Národné ceny Českej republiky zároveň napomáhajú ku konkurencieschopnosti organizácií“, poznamenal Pavel Vinkler, 1. podpredseda Rady kvality SR.

Národné ceny Českej republiky za kvalitu v rodinnom podnikaní sú hodnotené metodikou hodnotenia kvality a vitality rodinného podnikania v oblasti manažérskych, ekonomicko-finančných a administratívno-psychologicko-právnych aktivít.

„Prostredníctvom tohto ocenenia je možné zvýšiť prestíž rodinných podnikov v očiach širokej verejnosti, apelovať na atribúty hodnôt a podnikateľskej etiky, podporiť sebavedomie nastupujúcej generácie pri ich ceste k budovaniu konkurencieschopných rodinných podnikov“, uviedla Eva Svobodová, generálna riaditeľka Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky.

Kompletné výsledky Národných cien Českej republiky za rok 2023

Národná cena Českej republiky za kvalitu v rodinnom podnikaní

 1. DELFY s.r.o.
 2. MS ProTech s.r.o.
 3. AVEFLOR a.s.

Národná cena Českej republiky za spoločenskú zodpovednosť a udržateľný rozvoj

kategórie Verejný sektor

 1. Mesto Kopřivnice, Mestský úrad Kopřivnice
 2. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach
 3. Charita České Budejovice

kategórie Súkromný sektor

 1. HSF System a.s.
 2. Komerční banka, a.s.
 3. Lidl Česká republika v.o.s.
 4. SHM, s.r.o.

Absolútnym víťazom Národnej ceny Českej republiky za spoločenskú zodpovednosť a udržateľný rozvoj sa stala spoločnosť HSF System a.s.

Národná cena kvality Českej republiky, program EXCELENCE

kategórie Verejný sektor

 1. Riadenie letovej prevádzky Českej republiky, s. p.
 2. Univerzita Palackého v Olomouci
 3. Centrum opatrovateľských a ošetrovateľských služieb Mesto Touškov

kategórie Súkromný sektor

 1. Hyundai Motor Manufacturing Slovak s.r.o
 2. ČEZ, a.s., divízia jadrová energetika
 3. PIERBURG s.r.o.

Absolútnym víťazom Národnej ceny kvality Českej republiky sa stala spoločnosť Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.