Aktuality

ISO 45001 – požiadavka 6.1.2 Identifikácia nebezpečenstva a posudzovanie rizík a príležitosti

6.1.2.1 Identifikácia nebezpečenstva (požiadavka normy) Vysvetlenie požiadavky Kľúčovým prvkom je vytvorenie, zavedenie a udržiavanie procesov k priebežnej a proaktívnej identifikácii nebezpečenstvá. Identifikácia nebezpečenstva pomáha, organizácii rozpoznať a pochopiť nebezpečenstvo...

6.1.2.2 Posudzovanie rizík BOZP a ďalších rizík systému manažérstva BOZP

Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať procesy na: posúdenie rizík BOZP z identifikovaných nebezpečenstiev, pričom berie do úvahy efektívnosť existujúcich riadiacich činnostíurčovanie a posúdenie ďalších rizík týkajúcich sa...