Aktuality

STN ISO/IEC 27001:2023 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky

Norma STN ISO/IEC 27001:2023 špecifikuje požiadavky na stanovenie, implementáciu, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie. Je prekladom normy ISO/IEC 27001:2022...