Aktuality

ÝROČNÁ SPRÁVA CEN A CENELEC

VÝROČNÁ SPRÁVA CEN A CENELEC

Rok 2022 bol pre CEN a CENELEC a ich členov vrátane  Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) veľmi dôležitý a úspešný! Úspechy európskej normalizácie sú výsledkom tvrdej práce a odhodlania komunity CEN a CENELEC, všetkých členov, partnerov, zainteresovaných strán a spolupracovníkov v celej Európe, potvrdením sily európskeho systému normalizácie a umožňujú CEN a CENELEC nazerať s optimizmom do budúcnosti.

Najdôležitejšie body výročnej správy:

  • Európske normy poskytujú podporu politickým prioritám EÚ v rámci digitálnej a zelenej transformácie a dosahovania cieľov udržateľného rozvoja;
  • Pokračuje implementácia spoločnej stratégie CEN a CENELEC do roku 2030;
  • CEN a CENELEC podporuje stratégiu Európskej komisie pre technickú normalizáciu;
  • Pokračuje úsilie o to, aby bol európsky systém normalizácie inkluzívnejší a otvorenejší a aby lepšie spĺňal potreby priemyslu a spoločnosti.

CEN a CENELEC publikovali Výročnú správu 2022 v plne digitálnom formáte:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.