Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP
5S

Čo je metóda 5S?

Metóda 5S je výbornou pomôckou pre zefektívnenie fungovania každej časti  podniku  a teda  aj  manažérstva  kvality. 

5S je metodikou pre elimináciu plytvania na pracovisku. Je základným predpokladom pre zlepšovanie a súčasť niektorých ďalších metodík a konceptov ako napr. Kaizen, TPM – Total preventative maintenance (úplná preventívna údržba), Lean production (štíhly podnik).

 Plytvanie

Plytvanie je všetko to, čo pridáva náklady výrobku alebo službe bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. O tom, čo pridáva a nepridáva hodnotu rozhoduje zákazník. Všetko to, čo zákazník nechce uznať ako hodnotu a zaplatiť je teda plytvanie. Každá firma nechce produkovať produkty alebo služby, za ktoré im zákazník nebude chcieť zaplatiť. Preto je snahou každého podniku produkovať  bez plytvaní. Tento stav je veľmi obtiažne dosiahnuť, ale neustálym znižovaním plytvania a kombinovaním rôznych metód sa môže podariť znížiť plytvanie na minimálnu úroveň.

Plytvanie 5S

Plytvanie je rozdelené do niekoľkých skupín: 

 • čakanie (na vozík, na zadanie práce),
 • chyby (chybné výrobky, zlé zadanie práce),
 • zásoby (nadbytočné zásoby hotových výrobkov, rozpracovanej výroby),
 • nadvýroba (výroba viac kusov, ako spotrebuje ďalší proces),
 • doprava (nadbytočná preprava, zdĺhavá preprava),
 • pohyby (zbytočné pohyby, nadbytočné pohyby).

Na každom pracovisku sa vyskytuje plytvanie, ktoré pomôže odhaliť a riešiť práve 5S. Ak chceme budovať štíhly podnik, 5S je často implementované ako prvé. 5S vizualizuje a redukuje plytvanie. Nadvýroba sa označí minimálnou a maximálnou hladinou. Chyby sa eliminujú prostredníctvom zariadení jednoduchých na používanie a vizuálneho manažérstva, pohyby sú skracované prostredníctvom štandardizovaných techník. Zjednodušuje sa tým hľadanie potrebných vecí a pod.

Čo môžem dosiahnuť metódou 5S

Metódou 5S možno dosiahnuť:

 • zlepšenie a zjednodušenie materiálového toku, rozmiestnenia zariadení, umiestnenia materiálu a zásob,
 • zlepšenie kvality, produktivity a bezpečnosti,
 • lepšia podniková kultúra, postoje ľudí, menšia apatia,
 • vylepšené pracovné prostredie.

5S je metóda vhodná pre výrobné aj pre servisné organizácie.

Prínosy metódy 5S

Pracovníci majú všetko na svojom mieste, preberajú si pracovisko medzi zmenami čisté, vedia, čo všetko majú mať na pracovisku, ako majú pracovisko udržiavať čisté.

Ďalšími významnými prínosmi sú:

 • zníženie pracovného priestoru o 20 – 40 %,
 • zníženie zásob na pracovisku o 80 %,
 • zlepšenie kvality o 10 – 20 %,
 • skrátenie času na hľadanie o 50 %,
 • skrátenie času nábehu o 10 – 15 %,
 • skrátenie montážnych operácií o 30 %,
 • zlepšenie podnikovej kultúry a pod.

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *