Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

Norma IATF 16949 nahrádza normu ISO/TS 16949 a je jednou z medzinárodne uznávaných noriem, ktorej požiadavky musí spĺňať každý dodávateľ automobilového priemyslu. Systém manažérstva kvality vybudovaný na základe požiadaviek tejto normy, spĺňa nároky na kvalitu, ktoré zákazníci a konkurencia neustále zvyšujú.

Cieľom tejto technickej špecifikácie je vypracovanie a implementácia systému manažérstva kvality, ktorý umožňuje neustále zlepšovanie, pričom sa zdôrazňuje prevencia chýb a znižovanie variability a strát v dodávateľskom reťazci. Táto technická špecifikácia spolu s použitím špecifických požiadaviek zákazníka stanovuje pre subjekty, ktoré sa zaviažu k uplatňovaniu tohto dokumentu, základné požiadavky na systém manažérstva kvality.

Norma IATF 16949 rozširuje a dopĺňa ISO 9001: 2015, na ktorej štruktúre je založená. Splnenie jej požiadaviek je nutné pre získanie certifikátu IATF 16949.

Podobne ako ISO / TS 16949, IATF 16949 obsahuje požiadavky na automobilový priemysel, najmä požiadavky na zavádzanie nových výrobkov, schvaľovania výrobkov zákazníkom, požiadavky na spôsobilosť procesov a požiadavky na neustále zlepšovanie. V prípade procesov kladie dôraz na merateľnosť ich účelnosti a efektívnosti, vrátane jasných meradiel. Pokiaľ má automobilka túto normu zavedenú, jej požiadavkám musí vyhovieť aj každý jej dodávateľ a subdodávateľ (kladie dôraz na subdodávateľov 2. a 3. stupňa), je teda uplatniteľná v celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.

K čomu slúži norma IATF 16949?


Norma slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v automobilovom priemysle. Zavedenie normy pomáha neustále zlepšovať kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníkov. Neustále zlepšovanie je zabudované do plánovania kvality. Svojimi princípy tak norma inklinuje k TQM. Norma IATF 16949, podobne ako ostatné technické normy, definuje nepodkročitelný štandard, vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizáciách automobilového priemysel. Výsledkom je certifikát a nutnosť plnenie požiadaviek tejto normy aj naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Certifikácia systému manažérstva podľa normy IATF16949 je určená pre každého, kto chce byť dodávateľom do automobilového priemyslu. Preverenie systému manažérstva kvality podľa tejto normy, predstavuje pre zákazníkov záruku funkčnosti a účinnosti systému a zároveň záruku požadovanej úrovne kvality produkcie.

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *