Aktuality

Nové webové sídlo kampane Zdravé pracoviská!

šetky užitočné informácie o kampani Zdravé pracoviská 2020 – 2022 nájdete na jej novom viacjazyčnom webovom sídle. Kampaňou Zdravé pracoviská znižujú záťaž  sa poukazuje sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, ako aj na ich prevenciu a riadenie.

Stiahnite si základné materiály o kampani, praktické nástroje a usmernenia a prečítajte si prípadové štúdie o tomto bežnom zdravotnom probléme súvisiacom s prácou, ktorému však dá predchádzať a ktorý postihuje všetky vekové skupiny a všetky povolania.

Na webovom sídle sa nachádzajú nové stránky s oblasťami prioritných opatrení, existujúcou legislatívnou na ochranu pracujúcich, ako aj stránka venovaná Cene za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská. Existuje v 25 jazykoch a priebežne sa na nej budú publikovať aktuálne správy a informácie o podujatiach kampane.

Navštívte nové webové sídlo kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.