Aktuality

GDPR: Správca osobných údajov

Správca osobných údajov

Správca osobných údajov je v Nariadení GDPR definovaný ako fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Správca musí byť schopný doložiť všetky náležitosti, ktoré dokladajú, že spracovanie osobných údajov sú vykonávané v súlade s Nariadením GDPR. Primárna zodpovednosť za spracovanie osobných údajov vždy leží na správcovi. Vytvorenie mechanizmu zodpovednosti je zamerané na procesy správcu, ktorý by mal automaticky generovať potrebnú dokumentáciu pre dokázanie súladu spracovania osobných údajov s Nariadením GDPR. Preto je také nutné túto dokumentáciu v spoločnosti uchovávať.

Pre kontrolu práce s osobnými údajmi v spoločnosti by mal mať správca, prípadne spracovateľ, prehľadné informácie o tom, ako zamestnanci s osobnými údajmi narábajú. Veľmi nápomocné sú súčasné informačné systémy. Tieto systémy dokážu zaznamenávať, kto kedy a ako s dátami narábajú (spracovávajú logy). Pre možnosť dokladania súladu s Nariadením GDPR je vhodné tieto informácie ukladať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.