Aktuality

História kvality a ISO noriem

Aká je história ISO noriem? ISO 9001 normy?

V roku 1987 komisia ISO pre normy kvality za predsedníctva kanadského predstaviteľa vytvorila sériu noriem ISO. Tieto boli zväčša založené na britskej norme z roku 1979 BS 5750, ktorá vychádzala z vojenských noriem. Tieto nové normy (ISO radu 9000) boli zverejnené v roku 1987 a okamžite prijaté ako štátne normy v mnohých krajinách.

Normy prešli revíziou v roku 1994, ktorá napomohla ich jasnosti. Hoci mnohé krajiny tieto normy prečíslovali podľa systému číslovania svojich štátnych noriem, zostávajú tieto normy slovo za slovom normami ISO 9000. V roku 2000 bola vykonaná ďalšia revízia uvedených noriem. Revidované normy boli do slovenskej sústavy technických noriem prijaté v roku 2001. Poslednú revíziu vykonal CEN1 v roku 2015 a je platná do dnes.

                        História vo faktoch

1880 – Inšpekcia, výrobní kontrolóri,

1900 – výrobková normalizácia, vojenský priemysel,

1920 – organizovaná kontrola, členenie kontroly na vstupnú, medzioperačnú a výstupnú,

1930 – Shewart vytvára princípy riadenia kvality, regulácia procesov pomocou SPC – Statistical Process Control (Štatistické riadenie kontroly),

1940 – inšpekcia pomocou skúšobných prostriedkov, kontrola výrobných postupov, plánovanie kontroly, určovanie príčin následkov, Dr. Deming po r. 1945,

1970 – integrované zabezpečovanie kvality, zabezpečovanie kvality nielen vo výrobe ale aj vo vývoji a príprave výroby, analýza plánov konštrukcie, testov, nedostatkov, reklamácií, certifikácií výrobkov

1980 – zisťovanie kvality ako stratégie podniku, Demingove princípy v USA, QS – Quality Control (Operatívne riadenie kvality),

1987 – vznik noriem ISO radu 9000, certifikácia systémov, zodpovednosť vedenia, orientácia na zákazníka

1990 – TQM – Total Quality Management – (komplexné riadenie kvality) – orientácia na ľudský potenciál,

1995 – aplikácia TQM vo vzdelávacích procesoch,

1997 – certifikácia v automobilovom priemysle podľa smernice VDA 6.1 a smernice QS 9000,

2000 – procesná orientácia noriem STN EN ISO radu 9000, dôraz na spokojnosť zákazníka, ekonomiku kvality, prvky TQM,

2008 – vydanie normy STN EN ISO 9001:2008, ako náhradu normy STN EN ISO 9001 z apríla 2001

2015 – vydanie normy STN EN ISO 9001:2015, ako náhradu normy STN EN ISO 9001:2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.