Aktuality

ISO 14001: Konferencia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z pohľadu ochrany prírody

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny boli hlavnou témou konferencie s medzinárodnou účasťou,...