Aktuality

ISO 14001: Konferencia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z pohľadu ochrany prírody

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny boli hlavnou témou konferencie s medzinárodnou účasťou,...

ISO 14001: V Nikózii sa skončila najväčšia konferencia o životnom prostredí v paneurópskom regióne

Ozelenenie hospodárstva, udržateľná doprava a turizmus, ale tiež výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju boli témami významnej environmentálnej ministerskej konferencie v rámci procesu Životné prostredie pre Európu (Environment for...