Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách.

Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za BOZP, národné stratégie, pracovné podmienky a štatisticky BOZP. Môžete vizualizovať a porovnávať údaje, vytvoriť infografiky a stiahnuť správy na vybrané témy.

Teraz si môžete vygenerovať podrobné správy o jednotlivých krajinách obsahujúce údaje o všetkých ukazovateľoch v skratke.

Barometer BOZP sa pravidelne aktualizuje o nové ukazovatele, údaje a funkcie.

Oboznámte sa s nástrojom barometrom BOZP

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *