Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

VDA 6.3 je normalizačné odporučenie pre vykonávanie auditov výrobného procesu v automobilovom priemysle. Obsahuje inštrukcie pre plánovanie, prípravu, realizáciu a vyhodnotenie auditov vrátane následných opatrení z auditu. Obsahuje základný katalóg otázok pre výkon auditu výrobného procesu.

Ciele školenia:

  • pochopiť požiadavky VDA 6.3 Auditu procesu
  • vysvetliť časť P2 – P4 – Vývoj produktu a procesu + praktické cvičenie – zistenia z auditu a priradenie otázok
  • vyhodnotiť a vysvetliť výsledky auditu procesu
  • vysvetliť časť P5 – P7 – Sériová výroba + praktické cvičenie – zistenia z auditu a priradenie otázok
  • vykonať audit procesu – voliteľné (od požiadavky na rozsah sa odvíja trvanie)

Dozviete sa o:

Audit kvality
• Typy auditov
• Príprava auditu
• Pyramída auditu procesu
• Prvky auditu procesu
• Prvok riadenie projektov
• Prvok plánovanie návrhu a vývoju
• Realizácia vývoja výrobku a procesu 
• Riadenie dodávateľov
• Výroba: vstupy
• Výroba: riadenie výrobných operácií
• Výroba: personál/kvalifikácia
• Výroba: výrobné prostriedky a zariadenia 
• Výroba: monitorovanie procesov
• Výroba: výstupy
• Doprava/ manipulácia/skladovanie/balenie
• Analýza chýb/nápravných opatrení/trvalé zlepšovanie
• Starostlivosť o klientov/spokojnosť zákazníkov/servis
• Potenciálná analýza nového dodávatela

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *